Vervoer

Wegvervoer
De vrachtwagen is het belangrijkste transportmiddel in Duitsland. Van de meer dan 54 miljoen motorvoertuigen in Duitsland, is 2,6 miljoen vrachtwagen. In de afgelopen vijftig jaar is de vrachtwagen steeds belangrijker geworden. Het wegvervoer staat bekend als snel (gemiddeld 65 km/u) en flexibel en met de opkomst van e-commerce zal het wegvervoer in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Het Duitse wegennet heeft een totale lengte van 231.359 km, waarvan 12.531 km Bundesautobahn is.

Meer informatie: luchthavenvervoer naar Zaventem

Bundesanstalt für Strassenwesen: www.bast.de
Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung: www.bgl-ev.de
Nederlandse brancheorganisatie voor eigen vervoerders, verladers en ontvangers, www.evo.nl

Spoorwegvervoer

De Deutsche Bundesbahn en de Deutsche Reichsbahn zijn in 1993 samengevoegd tot de Deutsche Bahn Aktiengesellschaft. De Deutsche Bahn heeft drie werkmaatschappijen: voor langeafstandspersonenvervoer, voor het regionale personenvervoer en voor vrachtvervoer. In 2007 werd 313 miljoen ton goederen per spoor vervoerd.

Meer informatie: luxe bestelwagen huren

Deutsche Bahn: www.bahn.de en www.deutschebahn.com

Binnenvaart
Duitsland telt veel binnenhavens aan kanalen en rivieren. De waterwegen hebben een gezamenlijke, bevaarbare lengte van 7.467 km. De haven van Duisburg is verreweg de grootste binnenhaven van Duitsland en tegelijkertijd ook de grootste binnenhaven van Europa. De binnenvaart staat ook in Duitsland bekend als een relatief goedkoop en een milieuvriendelijk transportmiddel. De binnenvaart neemt in Duitsland na het wegvervoer, spoorwegvervoer en zeevaart de vierde positie in bij het goederenverkeer. Met 251,5 miljoen ton goederen in 2008 werd 2,6 miljoen ton goederen meer vervoerd dan in 2007. Sinds 1994 zijn de Nederlandse binnenschippers de belangrijkste transporteurs op de Duitse wateren met een percentage van meer dan 50 procent. Duitse binnenschippers vertegenwoordigen rond de 30 procent van het goederenvervoer in de Duitse binnenvaart.

Meer informatie:

Bundesverband der DeutschenBinnenschiffahrt: www.binnenschiff.de

Zeevaart
De belangrijkste zeehavens van Duitsland zijn: Hamburg, Wilhelmshaven, Bremen (Bremen Stadt, Bremerhaven), Lübeck en Rostock. In 2007 werd een record van 312 miljoen ton aan goederen overgeslagen via de Duitse zeehavens. Dit was een toename van 4,0 procent ten opzichte van 2006. De zeegoederenoverslag van de grootste Duitse zeehaven Hamburg groeide in 2007 met 4,1 procent. In totaal werd in Hamburg 140,4 miljoen ton overgeslagen. De oorzaak ligt vooral in de toename van het internationale containervervoer en voor Hamburg in het bijzonder in de verdieping van de Elbe.

Meer informatie:

Havenbedrijf Hamburg: www.hafen-hamburg.de

Luchtvervoer
Luchtvervoer wordt in Duitsland steeds belangrijker. In 2007 waren er ruim 180 miljoen passagiers. Net als in voorgaande jaren vloog meer dan 85 procent van de Duitse luchtvaartpassagiers naar het buitenland. In 2007 is het luchtvrachtvervoer verder toegenomen naar 3,4 miljoen ton goederen. De belangrijkste luchthaven van Duitsland is Frankfurt. Met meer dan 53 miljoen passagiers en een goederenvervoer van meer dan 2 miljoen ton in 2007 is deze luchthaven een van de belangrijkste knooppunten in het Europese luchtverkeer.

Meer informatie:

Luchthavenportaal Duitsland: www.flughafen.de
Statistisches Bundesamt: www.destatis.de
Marktinformatie per sector, BundesministeriumfürWirtschaftund Technologie:
www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Wirtschaft/branchenfokus.html